Stockholm Night

Stockholmare från Stockholm

Att Stockholm och vi som bor här skiljer oss från övriga av landet är en definition som de flesta svenskar håller med om, på gott och ont. I samma raljering blir Stockholmare ett unisont släkte och i det antagandet finns så klart ingen sanning.

I vår vardag, bland annat som professionella hanterare av Facebook och företags närvaro där, jobbar vi med geografiska målgrupper som bryts ner på både stadsdel och intresseområden inom Stockholms kommungränser. Vi bryter målgrupper i olika vinklar över lagtillhörigheter, kön och beteendemönster och där kan vi snabbt se skillnader som gör Stockholm urbant på det härliga sättet som en storstad skall vara.

I ett mycket intressant blogginlägg från Avanza åskådliggörs detta ur deras synvinkel, det ekonomiska, och hur olika stadsdelars invånare skiljer sig åt på deras sparkonton. Bland annat är en den mest överrepresenterade aktien att äga på Kungsholmen AIK Fotboll mot söderbons favorit WESC. Absolut vanligaste aktie, alla stadsdelar gemensamt är H&M, kanske föga överraskande.

Avanza-stockholmsinnerstad

För oss, som i huvudsak hjälper lokala Stockholmsföretag, att på ett smart sätt nå sin huvudmålgrupp Stockholmare är detta vardag och verklighet. Om vi skapar oss en egen stadsdelskarta för Stockholmsföretag kan vi snabbt se att det finns både likheter och stora skiljepunkter.

Ur vår kundbas är Södermalm en helt egen historia, gemensam nämnare är eko, reko, närproducerat och helst använt av någon annan. På Östermalm är tjänstesektorn överrepresenterad och i Vasastan hittar vi fler restauranger än i någon annan stadsdel. Gemensamt för alla stadsdelar är butiker med mode och inredning. På Kungsholmen och i Gamla Stan verkar vår fiskelycka nästan obefintlig och det kanske snarare ska ses som en passning till oss på säljavdelningen än att det skulle saknas företagare där.

Stockholm är komplext och fantastiskt på samma gång och vi kommer fortsätta vår strävan att bli varje Stockholmsföretagares bästa och viktigaste kontakt för att lyckas med framgångsrik marknadsföring.